مراحل جدید شش گانه برای قلعه2

مراحل جدید شش گانه برای قلعه2,مراحل جدید برای قلعه2,قلعه2,مراحل جدید,مراحل جدید قلعه2,جنگهای صلیبی,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
خوب مراحل اینگونه میباشد:1- پنجاه عدد سنگ اهن به دست اورید 2- 200 تا افتخار به دست اورید 3- کمپ یاغیان را  خراب کنید 4- 200 تا کماندار تولید کنید 5- 8 ایالت را به دست اورید 6- اولاف را ب
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

ورود

عضویت