معرفی لردهای جنگ های صلیبی (8 لرد دوم)

معرفی لردهای جنگ های صلیبی,لردهای جنگ های صلیبی,معرفی لردها,صلیب,جنگهای صلیبی,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
امپراطور فردریک:لردی شجاع و جسور اما کم خرد.حملات او سنگین بوده و مهارت او در جنگ متوسط است.بیشتر از نیرو های شمشیر زن و تیر انداز بهره میبرد و قلعه او به شکل شیشه های مثلثی شکل شراب است. شاه
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

ورود

عضویت