نیروی ویژه(the assassin)

معرفی نیروی ویژه(The assassin),نیروی ویژه(The assassin),The assassin,معرفی نیروی ویژه,نیروی ویژه,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,سایت دژ مستحکم,
این نیرو را همه گیمرها می شناسند پرکاربردترین نیروی مورد استفاده در جنگ های صلیبی 1 و 2 نیروی ویژه : از نیروهای پرکاربرد بازی جنگ های صلیبی میباشد نامرئی،مخفی،سریع و قابل اعتماد برای قتل ......
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ