سربازان جنگهای صلیبی 2

معرفی سربازان جنگهای صلیبی 2,معرفی سربازان stronghold crusader 2,stronghold crusader 2,جنگهای صلیبی 2,سربازان جنگهای صلیبی 2,راهنمای بازی جنگ های صلیبی 1,کد تقلب بازی جنگ های صلیبی 2,آموزش بازی جنگ های صلیبی 4,راهنمای بازی جنگ های صلیبی 3,
در این بخش از اموزش با لیست سربازان مزدور آشنا خواهید شد اسلاو(برده) اسلاو ها یا همان بردگان نیروهای عربی هستند که بیشتر زیر نظر ثروتمندان کار می کردند و در زمان جنگ و نبرد نیز جزو خدمه همان ثروتمندان بودند قیمت در بازی : 5 دینار اسلاو درایور(برده ران) برده ران ها  افرادی بودند که بر سر گروهی از بردگان ناظر بودند و در جنگ نیز همینگونه بود قیمت در بازی : 80 دینار کماندار عرب  این کماندار ها بسیار حرفه ای بودند و در بیشتر قتل و غارت ها با گرفتن پول زیادی شرکت داشتند قیمت در بازی : 18 دینار…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ