دانلود مپ جدید وارکرافت

مپ جدید به نام Phenom-Castle برای قلعه2,مپ جدید برای قلعه2,دانلود مپ جدید برای قلعه2,دانلود مپ جدید برای stronghold 2,مپ جدید برای stronghold 2,دانلود ترینر stronghold 3,رمز بازی قلعه,سایت تخصصی قلعه و جنگهای صلیبی,کد تقلب بازی قلعه 3,دانلود ترینر بازی قلعه 3,ترینر بازی جنگ های صلیبی 2,ترینر بازی قلعه,ترینر جنگ های صلیبی 3,جنگ های صلیبی 1,بازی جنگ های صلیبی اندروید,بازی جنگهای صلیبی,دانلود بازی stronghold 2,رمز بازی جنگ های صلیبی 3,دانلود مپ جدید وارکرافت,بازی جنگ های صلیبی 2,
این پروژه دارای 3 مرحله میباشد مرحله 1:کنترل 4 ایالت در این مرحله از طرف بانو سرن نیروی کمکی برایتان ارسال میشود مرحله 2:کشتن ادین در این مرحله بارکلی برای ادوین نیرو ارسال میکند و کشتن وی بسیار دشوار میشود مرحله 3:کشتن اولاف این مرحله بسیار سخت و دشوار است.نیروهای محلی اولاف بسیار زیاد میباشند : rar : 101.5 KB :دريافت فايل kill-olaf-edwin.rar :سایت تخصصی قلعه و جنگهای صلیبی : Documents-Stronghold 2-Maps : www.ghale123.ir
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ