بازی قلعه1

آموزش بازی قلعه1,آموزش قلعه1,آموزش بازی stronghold 1,بازی stronghold 1,بازی قلعه1,
آموزش مرحله پنج در این پست قلعه را مستحکم کرده و منتظر حملات "رت ترسو" باشید
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ