داستان افسانه قلعه ها-شاه آرتور

داستان افسانه قلعه ها,داستان بازی افسانه قلعه ها,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
شروع داستان قسمت اول : فتح قلمرو سنگیدر این میان ساکسون ها هم بیکار ننشسته تعدادی کماندار و جنگجوی محلی را نیز به خدمت گرفته اند.ولی سر بدویر و سربازانش که همگی نیزه دار هستند در برابر آن ها مقاومت کرده و تا بازگشت مرلین قلعه را از هر آسیبی مصون میدارند. چند روز بعد مرلین به سر بدویر می گوید که کسی که  شمشیر مقدس را از سنگی که در آن فرورفته است را بیرون بکشد پادشاه این سرزمین میشود حالا میخواهد هر کسی که باشد ولی هم اکنون این شمشیر فرو رفته در سنگ در قلمرو ساکسون ها در پایگاه سنگی قرار دارد…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]