مپ حکومت غزنویان برای قلعه2

مپ حکومت غزنویان برای قلعه2,مپ حکومت غزنویان,حکومت غزنویان برای قلعه2,قلعه2,غزنویان,حکومت غزنویان,غزنوی,
بازهم ایران.... اینبار با حکومت غزنویان:اولین حکومت کاملا مستقل از اعراب در خدمت شما هستیم توضیحات حکومت:پس از گذشت 200 سال از حمله اعراب به ایران زمین قومی ترک نژاد از سرزمین ترکستان{ماورا النهر} وارد  ایران شدند آلبتکین اولین حاکم غزنوی بود که توانست در خراسان حکومت کوچکی تشکیل دهد پس از البتکین دامادش سبکتکین به حاکمی منطقه رسید و رشادت های زیادی از خود نشان داد  رفته رفته قدرت غزنویان بیشتر شد و سامانیان و آل بویه را شکست دادند و عباسیان انان را به رسمیت شناختند یکی از پادشاهان معروف…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]