معرفی فکشن های ایرانی در بازی روم2

معرفی فکشن های ایرانی در بازی روم2,فکشن های ایرانی در بازی روم2,بازی روم2,توتال وار روم2,روم توتال وار2,روم توتال وار,rome total ear,ترینر روم توتال وار2,معرفی فکشن های ایرانی,فکشن های ایرانی در بازی روم توتال وار2,بازی روم توتال وار2,بازی روم توتال وار,
پارس (Persia)  نشان رسمی :    نقشه :    پایتخت : پارسه (Persepolis)  شهر ها : پارسه (Persepolis)، شوش (Susa)، راگآ (Rhaga) و Gor  تسلط کامل دارد بر ایالت : Persis  مستعمره ی فکشن : امپراطوری سلوکیه (Seleucid Empire)  منابع و شگفتی ها : آهن، شیشه، نقش رستم (Necropolis of Rostam)  مزدوران در دسترس : کمانداران ایرانی (Persian Archers)، سواره نظام ایرانی (Persian Cavalry)  ماد های آذربایجان(Media Atropatene) …
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ