ترفند بی نهایت بازی برای جنگهای صلیبی

سایت جنگ های صلیبی,سایت اختصاصی قلعه,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,جنگهای صلیبی,قلعه,جنگ صلیبی,صلیبی,
خب برای این کار وقتی دشمن خود را شکست دادید و قلعه اش نابود شد سریع بازی را سیو کنید سپس از سیو بازی را لود کنید حالا بازی تا بی نهایت است لطفا در صورتی که ترفندی نیز شما بلدید و می توانید کمک کنید
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

ورود

عضویت