پروژهLoRD B.R.K برای بازی قلعه2(عیدی)

پروژهLoRD B.R.K برای بازی قلعه2,پروژه برای قلعه2,پروژه قلعه2,قلعه2,پروژه برای بازی قلعه2,برای بازی قلعه2,بازی قلعه2,جنگهای صلیبی,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,سایت تخصصی قلعه و جنگهای صلیبی,سایت تخصصی جنگهای صلیبی,سایت تخصصی قلعه,
داستان: لرد قدرتمند ما متیو استیپ دیگر مورد حمایت پادشاه نیست  پادشاه گکان میکند که متیو بر فکر تاج و تخت است  برای همین بارکلی و یار همیشگی اش پاسکار یا همان هوک قصد حمله به مارا داریند  سرزمین ما دارای مواضع دفاعی مناسبی است اما نیروهای دشمن خیلی زیادند پس باید مراقب باشید اما تعدای نیروی کمکی نیز از طرف سه لرد بانو سرن و سر ویلیام و سر گری برای ما ارسال میشود اما از آن ها برای دفاع از لرد استفاده کنید امیدوارم توانتان دئر جنگیدن را خوب به دست آورید و این مپ براتون مناسب باشه …
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ