پروژه تک مرحله ای برای قلعه2:شورش ادوین علیه پادشاه

پروژه تک مرحله ای برای قلعه2,پروژه تک مرحله ای برای قلعه2:شورش ادوین علیه پادشاه,شورش ادوین علیه پادشاه,شورش ادوین,پادشاه,قلعه2,برای قلعه2,پروژه تک مرحله ای,جنگهای صلیبی,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,سایت تخصصی قلعه و جنگهای صلیبی,سایت تخصصی جنگهای صلیبی,
در آخرین جنگی که بین پادشاه و حاکم مناطق جنوب یعنی بارکلی اتفاق افتاد   سر ویلیام دست راست پادشاه جان خود را از دست داد  ولی توانست لشگر بارکلی را سرکوب کند و بارکلی را به قتل برس
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

ورود

عضویت