پروژه تک مرحله ای برای قلعه2:شورش ادوین علیه پادشاه

پروژه تک مرحله ای برای قلعه2,پروژه تک مرحله ای برای قلعه2:شورش ادوین علیه پادشاه,شورش ادوین علیه پادشاه,شورش ادوین,پادشاه,قلعه2,برای قلعه2,پروژه تک مرحله ای,جنگهای صلیبی,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,سایت تخصصی قلعه و جنگهای صلیبی,سایت تخصصی جنگهای صلیبی,
در آخرین جنگی که بین پادشاه و حاکم مناطق جنوب یعنی بارکلی اتفاق افتاد   سر ویلیام دست راست پادشاه جان خود را از دست داد  ولی توانست لشگر بارکلی را سرکوب کند و بارکلی را به قتل برساند  در پی این جنگ  هر دو طرف عقب نشینی کردند  سر متیو حالا دست راست پادشاه است اما وضع امپراطوری خوب نیست  تمام ایالات تحت سلطه خود مختار شده اند  و ادوین گستاخ  با دیدن این وضع و غنیمت شمردن زمان  تصمیم گرفته است  که پادشاه را به قتل برساند و خود را حاکم بنامد …
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]