آموزش جنگ های صلیبی اکستریم

آموزش جنگ های صلیبی,جنگ های صلیبی,مپ جدید جنگ های صلیبی,اموزش قلعه,قلعه3,جنگهای صلیبی,افسانه قلعه,stronghold,stronghold3,قلعه,انجمن قلعه,ترینر بازی قلعه,بازی قلعه,کد تقلب بازی قلعه,کد تقلب,ترینر,سایت جنگ های صلیبی,سایت قلعه,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,
بعضی از گیمر ها در بازی اکستریم این مشکل را دارند که دشمنان با نیروهای نامحدود خود حمله میکنند و این دوستان به راحتی شکست میخورند. شما برای جلوگیری میتوانید از نوار قدرت استفاده کنید هر بار که قدرتش به اندازه بارش سنگ رسید روی یکی از سرباز خانه ها گرفته و بزنید با این کار هم از شر سرباز خانه ها راحت میشوید هم با باقیمانده میتوانید تیر پرتاب کنید تنها راه نجات شما این است-----. ولی بحث نقشه ی راحت جداست تازه کار ها میتوانند از نقشه های پر منافع استفاده کنند تا شکست نخورند
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]