مود برای ورژن 1.4 NEW KING

مد برای ورژن 1.4 NEW KING,مود جدید برای قلعه2,مود جدید برای قلعه 2,مود جدید,
این مدو خودم ساختم این مد به جای QUEEN{ملکه}هست که حالا صورتشو مرد کردم و باید بهش گفتNEW KING{پادشاه جدید}  فقط باید جایکزین بشه تویMESHES/UNIT/MODELS ارسالی توسط کاربر سایت generals2 دانلود
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ