روش غیب کردن نیرو ی کماندار برای قلعه 2

قلعه 2,روش غیب کردن نیرو ی کماندار برای قلعه 2,جنگهای صلیبی,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
پوشه meshes را بازکنید : 1 وارد units شوید 2 models را گشوده 3 فایل archer را فقط همان فایل که عکس کمان دارو داره حذف کنید
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ