آموزش تغییر پرچم در قلعه ی2

ویژگی های بازی و ترفندها,ویژگی های بازی و ترفندهای قلعه 2,ویژگی های بازی و ترفندهای قلعه2,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
خوب اول برید به این پوشStronghold2_crests بعد شما میتوانید با انجام دادن تغییرات بر روی فایل_crest1_ پرچم خود را در بازی تغییر دهید
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ