نق زن

جنگهای صلیبی,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
1- قدرت این سرباز بیشتر از نیزه دار است 2-ودارای سرعت زیاد می باشد 3-واز آن می توان برای تونل کندن استفاده کرد 4-وقدرت تخریب دیوار آن بیشتر از نیزه دار است 5- و سلاح نیاز ندارد6-   تنها بدی نق زن آن است که نمی تواند خندق بکند
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ