دانلود مد شمشیر جدید برای لرد

مد قلعه,مد برای قلعه,دانلود مد برای قلعه,دانلود مد قلعه,اضافات برای قلعه,جنگهای صلیبی,جنگ های صایبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
راهنما فایل های موجود در فولدر Mods را در ادرس زیر کپی و جایگزین کنید C:/Program files/Firefly Studios/Stronghold 2/meshes/units/models
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ