معرفی لردهای جنگ های صلیبی (8 لرد دوم)

معرفی لردهای جنگ های صلیبی,لردهای جنگ های صلیبی,معرفی لردها,صلیب,جنگهای صلیبی,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
امپراطور فردریک:لردی شجاع و جسور اما کم خرد.حملات او سنگین بوده و مهارت او در جنگ متوسط است.بیشتر از نیرو های شمشیر زن و تیر انداز بهره میبرد و قلعه او به شکل شیشه های مثلثی شکل شراب است. شاه فلیپلردی ترسو و هم چنین کم حرد.حملات وی بسیار آرام و سبک است و کاهی اوقات با دو یه سه سرباز حمله میکند و خیلی زود شکست می خورد.در جنگ بیشتر از نیرو های نیزه دار و شوالیه ها بهره می برد و قلعه اش به شکل دیواری چند لایه است که توسط لایه نازکی خندق به چهارگوش تبدیل می شود و دارای دو برج است. وزیر:یک از سنگ دل…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]