معرفی لردهای جنگ های صلیبی (8 لرد اول)

معرفی لردهای جنگ های صلیبی,لردهای جنگ های صلیبی,معرفی جنگ های صلیبی,معرفی لردها,صلیب,جنگهای صلیبی,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
رت:پسر یک روستایی بی اصالت.ساده ترین لرد بازی می باشد.مهارت او در جنگ پایین است و بسیار ترسو می باشد.بیشتر از نیرو های نیزه دار بهره می برد و قلعه اش پیچ در پیچ و نامنظم است. اسنیک:لردی پست رزل و حقه باز.مهارت او در جنگ پایین است و بسیار طماع و پول پرست می باشد.بیشتر از نیرو های کمان دار و نیزه دار استفاده می کند و قلعه او یک خط منحنی است که خندق ها آن را کامل می کنند.مهارت او از رت بیشتر است. پیگ:لردی زشت چهره و ترسو.با تدبیر و مهارت نسبتا بالایش حملاتی حساب شده انجام میدهد.او بسیار خشن بوده و…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ