معرفی لردهای جنگ های صلیبی (8 لرد اول)

معرفی لردهای جنگ های صلیبی,لردهای جنگ های صلیبی,معرفی جنگ های صلیبی,معرفی لردها,صلیب,جنگهای صلیبی,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
رت:پسر یک روستایی بی اصالت.ساده ترین لرد بازی می باشد.مهارت او در جنگ پایین است و بسیار ترسو می باشد.بیشتر از نیرو های نیزه دار بهره می برد و قلعه اش پیچ در پیچ و نامنظم است. اسنیک:لردی پست ر
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

ورود

عضویت