نظرتان در مورد بازی stronghold:warlords چیست؟
(51.26%) 183
عالی
(13.72%) 49
خوب
(10.92%) 39
معمولی
(3.081%) 11
بد
(21.00%) 75
افتضاح

تعداد شرکت کنندگان : 357